Kadıköy Evde Serum Takma Hizmeti

Kadıköy Evde Serum Takma Hizmeti +90 536 471 6112

Evde Serum Takma Hizmeti Nedir?

Melek evde bakım merkezinin hemşirelik yöntemlerinden biri olan evde serum takma işlemi intravenöz (damar içi) antibiyotik, diğer ilaçlar, oral(ağız yolu) alımı olmayan hastaların damar içinden beslenmelerini karşılayan mama ve sıvı tedavisi gerekli olan hastaların, ev ortamında rahat tedavi görmelerini sağlar.

Evde serum takma hizmetinin hedefi, hastaların hastaneye ya da başka merkezlere gitmeden, ilaç tedavilerini kusursuz bir şekilde ev ortamında almalarını sağlamaktadır.

Evde serum takma hizmeti, hastaların hastane geçecek olan vaktini azaltmakla beraber hasta yakınlarına da zamandan kazanç sağlamaktadır.

Serum Takma İşlemi Nedir?

Teşhisi konulmuş hastalıkların tedavisi için gerekli olan serum ve ilaç uygulamalarının direk damar içerisine intravenöz (IV) kateter yöntemi ile uygulanması gerekir.

Hastanede bulunan hastalara çoğunlukla kullanılmakta olan serum takma işlemi, tedavisini evde sürdürmek isteyen hastalarda da hekim reçetesi tarafından uygulanır.

Evde Serum Takma Hizmetini Kim Verir?

Evde serum takma hizmeti, hemşirelik ve dengi okullardan mezun kişiler ve alanında uzman evde bakım hemşireleri tarafından uygulanır. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış evde bakım ve sağlık hizmeti yapmakta olan bu hemşireler ile birlikte doktor tarafından reçete edilmiş serum takma işlemi için siz kıymetli hastalarımızın evlerine gelerek gerekli müdahaleleri yapmaktadırlar.

Evde Serum Takma Hizmetini Kapsayan Tedaviler Nelerdir?

Ağız yoluyla beslenemeyen hastalarda parenteral(damar yolundan) beslenme tedavilerinde,

Ameliyat sonrası ağrı tedavisi durumlarında,

Hastalıklara bağlı elektrolit dengesi bozukluklarında, metabolik dengenin tekrar sağlanması gerektiğinde,

Ameliyat sonrası ağrı tedavisi durumlarında,

Kemoterapi gören kanser hastalarının tedavilerinde,

Enfeksiyon durumlarında uygulanan antibiyotik tedavilerinde,

Hastanede bulunmak istemeyen kişilere, evde serum hizmeti gerçekleştirilebilir.

Evde Serum Takma Hizmetinden Nasıl Faydalanabilirim?

Evde serum takma hizmeti almak için , Melek Evde Bakım merkezinin +90 536 471 6112 numaralı telefonunu arayarak, evde serum takma hizmeti alabilirsiniz.

Hekim tarafından reçete edilmemiş tedavileriniz Melek Evde Bakım tarafından Yasal olmadığı için uygulanmamaktadır.

Evde serum takma işlemi için uygun gün ve saat planlaması yapılır.

Alanında uzman evde bakım hemşiresi evde serum takma hizmeti için gerekli olan malzemelerle birlikte planlanan zamanda hastanın evinde bulunur.

Serum takma hizmeti için eve gelen hemşire ilk olarak hasta ve hasta yakınlarına tedavi süreciyle ilgili bilgi verir, bilgilendirilmiş onam formunu doldurulur ve hasta ve hasta yakınlarından onay için imza alınır ve hizmeti alan bireyin kimliğinin fotokopisini hasta dosyasına ekler.

Evde serum takma uygulamasından önce ortamın steril koşullara müsait olmasını sağlamaktadır. Hijyen koşullarına uygun bir şekilde damar yolu açma işlemini gerçekleştirir.

Damar yolunun doğru açıldığından emin olduktan sonra, doktorun belirttiği şekilde ilaç ve serum uygulaması başlatılır.

Evde serum tedavisi tamamlandıktan sonra hemşire serumu çıkartarak tedaviyi sonlandırır.

Hastaya belirli zamanlarda tekrar serum takılması gerekiyorsa hastanın koluna takılı olan kateter çıkarılmaz. Evde bakım hemşiresi, takılı bulunan kateterin korunması hakkında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmekle sorumludur.

Evde Serum Takma Hizmeti Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Evde serum ve ilaç uygulama esnasında hastalarda ilaca bağlı alerjik durumlar gözlenebilir, alanında uzman evde bakım hemşiresi hastanın gelişen farklı durumlarını gözlemlemek ve gerektiği durumlarda hızlı müdahale etmekte görevlidir.

Dikkat edilmesi gereken konular;

  • İlaç ve sıvılar takılmadan önce mutlaka son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.
  • Damar yolunun güvenli ve sabit olduğundan emin olunmalıdır.
  • Damar yolu üzerinde kızarıklık, şişme ve ağrı varsa damar yolu derhal değiştirilmelidir.
  • Kullanılacak sıvı ve ilaca karşı hastanın alerjik reaksiyonu olup olmadığı sorgulanmalıdır.
  • İlacın hangi formatta uygulanması gerektiği evde bakım hemşiresi tarafından çok iyi bilinmeli ve yanlış uygulama yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Evde Serum Takma Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

Zamandan Kazanç Sağlar. Günümüz şartlarında hastanın nakli için hasta yakınlarının göstermesi gereken ihtimam ve harcanacak fazla zamanı engeller.

Hastane ve İğne Fobisi Olan Bireyler İçin Yerinde Bir Hizmettir. Bireyler özellikle iğne ile bir tedavi uygulanacağını bildiğinde tedavileri kabul etmeyen hastalar olmaktadır. Böyle bir durumda kişilerin ev ortamında uygulanan evde serum takma hizmeti hastanın kendi güvenli alanında uygulanacağından dolayı hasta ciddi bir anlamda rahatlar.

Hasta ve Hasta Yakınları İçin Hayat Kalitesini Arttırır. Evde serum takma hizmeti, hastanın kendi konfor alanında olduğu için kendini daha rahat ve güvende hisseder. Bu konfor hayat kalitesinin artmasını sağlar.

Evde Serum Takma Uygulaması Hijyenik Ve Güvenilir Hizmet Sağlar. Melek Evde bakım ve sağlık hizmetleri uzman ekibi olarak hastaya verilen tüm hizmetlerin ahlaki kurallar doğrultusunda yapılması esastır. Bu sebeple Melek evde bakım hemşireleri tarafından verilecek olan hizmet hijyenik, güvenli ve konforlu bir hizmettir.

Hastanın Enfeksiyon Riski En Aza İndirmektedir. Hastanın aniden gelişebilecek farklı enfeksiyonlardan uzak kalması gerekmektedir. Evde serum takma hizmeti ile bu riskin önüne geçilir.

Melek Evde Bakım tarafından evde serum takma hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi ve fiyat teklifi almak için +90 536 471 6112 numaralı telefonu ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Evde Serum Takma Hizmeti Nedir?

Melek evde bakım merkezinin hemşirelik yöntemlerinden biri olan evde serum takma işlemi intravenöz (damar içi) antibiyotik, diğer ilaçlar, oral(ağız yolu) alımı olmayan hastaların damar içinden beslenmelerini karşılayan mama ve sıvı tedavisi gerekli olan hastaların, ev ortamında rahat tedavi görmelerini sağlar.

Evde serum takma hizmetinin hedefi, hastaların hastaneye ya da başka merkezlere gitmeden, ilaç tedavilerini kusursuz bir şekilde ev ortamında almalarını sağlamaktadır.

Evde serum takma hizmeti, hastaların hastane geçecek olan vaktini azaltmakla beraber hasta yakınlarına da zamandan kazanç sağlamaktadır.

Serum Takma İşlemi Nedir?

Teşhisi konulmuş hastalıkların tedavisi için gerekli olan serum ve ilaç uygulamalarının direk damar içerisine intravenöz (IV) kateter yöntemi ile uygulanması gerekir.

Hastanede bulunan hastalara çoğunlukla kullanılmakta olan serum takma işlemi, tedavisini evde sürdürmek isteyen hastalarda da hekim reçetesi tarafından uygulanır.

Evde Serum Takma Hizmetini Kim Verir?

Evde serum takma hizmeti, hemşirelik ve dengi okullardan mezun kişiler ve alanında uzman evde bakım hemşireleri tarafından uygulanır. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış evde bakım ve sağlık hizmeti yapmakta olan bu hemşireler ile birlikte doktor tarafından reçete edilmiş serum takma işlemi için siz kıymetli hastalarımızın evlerine gelerek gerekli müdahaleleri yapmaktadırlar.

Evde Serum Takma Hizmetini Kapsayan Tedaviler Nelerdir?

Ağız yoluyla beslenemeyen hastalarda parenteral(damar yolundan) beslenme tedavilerinde,

Ameliyat sonrası ağrı tedavisi durumlarında,

Hastalıklara bağlı elektrolit dengesi bozukluklarında, metabolik dengenin tekrar sağlanması gerektiğinde,

Ameliyat sonrası ağrı tedavisi durumlarında,

Kemoterapi gören kanser hastalarının tedavilerinde,

Enfeksiyon durumlarında uygulanan antibiyotik tedavilerinde,

Hastanede bulunmak istemeyen kişilere, evde serum hizmeti gerçekleştirilebilir.

Evde Serum Takma Hizmetinden Nasıl Faydalanabilirim?

Evde serum takma hizmeti almak için , Melek Evde Bakım merkezinin +90 536 471 6112 numaralı telefonunu arayarak, evde serum takma hizmeti alabilirsiniz.

Hekim tarafından reçete edilmemiş tedavileriniz Melek Evde Bakım tarafından Yasal olmadığı için uygulanmamaktadır.

Evde serum takma işlemi için uygun gün ve saat planlaması yapılır.

Alanında uzman evde bakım hemşiresi evde serum takma hizmeti için gerekli olan malzemelerle birlikte planlanan zamanda hastanın evinde bulunur.

Serum takma hizmeti için eve gelen hemşire ilk olarak hasta ve hasta yakınlarına tedavi süreciyle ilgili bilgi verir, bilgilendirilmiş onam formunu doldurulur ve hasta ve hasta yakınlarından onay için imza alınır ve hizmeti alan bireyin kimliğinin fotokopisini hasta dosyasına ekler.

Evde serum takma uygulamasından önce ortamın steril koşullara müsait olmasını sağlamaktadır. Hijyen koşullarına uygun bir şekilde damar yolu açma işlemini gerçekleştirir.

Damar yolunun doğru açıldığından emin olduktan sonra, doktorun belirttiği şekilde ilaç ve serum uygulaması başlatılır.

Evde serum tedavisi tamamlandıktan sonra hemşire serumu çıkartarak tedaviyi sonlandırır.

Hastaya belirli zamanlarda tekrar serum takılması gerekiyorsa hastanın koluna takılı olan kateter çıkarılmaz. Evde bakım hemşiresi, takılı bulunan kateterin korunması hakkında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmekle sorumludur.

Evde Serum Takma Hizmeti Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Evde serum ve ilaç uygulama esnasında hastalarda ilaca bağlı alerjik durumlar gözlenebilir, alanında uzman evde bakım hemşiresi hastanın gelişen farklı durumlarını gözlemlemek ve gerektiği durumlarda hızlı müdahale etmekte görevlidir.

Dikkat edilmesi gereken konular;

  • İlaç ve sıvılar takılmadan önce mutlaka son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.
  • Damar yolunun güvenli ve sabit olduğundan emin olunmalıdır.
  • Damar yolu üzerinde kızarıklık, şişme ve ağrı varsa damar yolu derhal değiştirilmelidir.
  • Kullanılacak sıvı ve ilaca karşı hastanın alerjik reaksiyonu olup olmadığı sorgulanmalıdır.
  • İlacın hangi formatta uygulanması gerektiği evde bakım hemşiresi tarafından çok iyi bilinmeli ve yanlış uygulama yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Evde Serum Takma Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

Zamandan Kazanç Sağlar. Günümüz şartlarında hastanın nakli için hasta yakınlarının göstermesi gereken ihtimam ve harcanacak fazla zamanı engeller.

Hastane ve İğne Fobisi Olan Bireyler İçin Yerinde Bir Hizmettir. Bireyler özellikle iğne ile bir tedavi uygulanacağını bildiğinde tedavileri kabul etmeyen hastalar olmaktadır. Böyle bir durumda kişilerin ev ortamında uygulanan evde serum takma hizmeti hastanın kendi güvenli alanında uygulanacağından dolayı hasta ciddi bir anlamda rahatlar.

Hasta ve Hasta Yakınları İçin Hayat Kalitesini Arttırır. Evde serum takma hizmeti, hastanın kendi konfor alanında olduğu için kendini daha rahat ve güvende hisseder. Bu konfor hayat kalitesinin artmasını sağlar.

Evde Serum Takma Uygulaması Hijyenik Ve Güvenilir Hizmet Sağlar. Melek Evde bakım ve sağlık hizmetleri uzman ekibi olarak hastaya verilen tüm hizmetlerin ahlaki kurallar doğrultusunda yapılması esastır. Bu sebeple Melek evde bakım hemşireleri tarafından verilecek olan hizmet hijyenik, güvenli ve konforlu bir hizmettir.

Hastanın Enfeksiyon Riski En Aza İndirmektedir. Hastanın aniden gelişebilecek farklı enfeksiyonlardan uzak kalması gerekmektedir. Evde serum takma hizmeti ile bu riskin önüne geçilir.

Melek Evde Bakım tarafından evde serum takma hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi ve fiyat teklifi almak için +90 536 471 6112 numaralı telefonu ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

Hemen Arayın