Topkapı Evde Sağlık Hizmeti -Melek Evde Bakım

Melekevdebakım olarak Topkapı Evde Sağlık Hizmeti için konusunda uzman doktor ve hemşire kadromuzla sizlerin hizmetine hazırız.

Melekevdebakım’ın evde sağlık ve bakım hizmetlerinin esas amacı; ihtiyacı olan hastalarımızın muayene, tahlil, tetkik, tedavi, rehabilitasyon ve tıbbi bakımlarının yaşam ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile yakınlarına psikolojik ve sosyal destek hizmetlerimizin bir bütün olarak sağlanması, tanıyı koymaktan ziyade tanı konmuş bireylerin sağlık tedavisinin izlenmesi ve takibi, uygulanması ve gerekli bütün eğitiminin sağlanması ile beraber etkili ve yetkin refakat ve bakım ekibinin seçiminde; belirlenmiş sağlık personelin eğitim ve kontrolünde aktif rol almaktır.

Gelişmiş ülkelerde yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların rehabilitasyon ve tıbbi bakımlarının sağlık hastaneler yerine kişinin yaşam alanında yapılması, sağlık kuruluşlarında yatış sürelerinin azaltılması amacıyla evde sağlık hizmetleri çok yaygın bir uygulama olarak ön plana çıkmıştır.Melek Evde Bakım’da Topkapı Evde Sağlık Hizmeti alanındaki bu açığı kapatmak ve en iyi sağlık hizmetini vermek için 7×24 göreve hazırdır.

1.Evde yaşlı,hasta ve yara bakımı hizmetlerimiz

Evde bakım hizmetlerimiz şu şekildedir; doktor tarafından tanısı konulmuş hastalarımızın bakımlarını evde yapmaktayız yine bunun yanında evde yaşlı bakımı ve evde yara bakımı pansuman gibi hizmetlerimiz mevcuttur.

2.Evde Hasta Bakım ve Yaşam Alanının Tasarlanması

Evde hasta bakım ihtiyacı duyan ya da koruyucu sağlık destek ihtiyacı içinde olan bireyler için yaşamını sürdürecek mekanların düzenlenmesi hizmeti vermekteyiz.

Topkapı Evde Sağlık Hizmeti yapan Melek Evde Bakım profesyonelleri tarafından yapılan kontrol sonucunda ihtiyaç duyulan tıbbi araç gereç ve cihazların tesbiti yapılır ve temini hususunda rehberlik edilerek hasta yakınlarına destek verilir.

Aynı zamanda evde yapılması gerekli olan bir takım fiziki düzenlemeler ve değişiklikler önerilmektedir. Hasta yatağı, mobilya, dekorasyon desteği gibi…

3.Evde Bakım Planının Hazırlanması ve Kontrolü

Topkapı Evde Sağlık Hizmeti planının hazırlanması; Sağlık personeli desteğine ihtiyaç hasıl olduğu her an; hastane sonrasında Epikriz Raporuna ve Doktor rapor ve reçetesi ışığında evde sağlık hizmeti planlaması yapmaktayız.

Erkek yada bayan hemşire ya da Yardımcı Sağlık Destek Elemanı desteği sağlamaktayız;belli zaman peryotlarıylada kontrollerimizi yapmaktayız.

Yaşlı Bakım Planı:Sağlık desteğine ihtiyaç duyan yaşlımızın yaşam alanı dahil içinde bulunduğu sosyal ve aile çevresi ile yaşlımızın fiziksel ve psikolojik halini uzmanlarca değerlendirilerek yapacağımız bakım planı çerçevesinde en iyi hizmeti sağlayacak yetkin personeli istendiğinde 7/24 olarak görevlendirmekteyiz.

Çok istenen bir durum olmamasına rağmen yaşlımızın alışık olduğu yaşam alanındaki yardımcının bakım planı doğrultusunda eğitimi ve profesyonel kontrolünü sağlamaktayız.

4.Kurumda Bakım Planının Hazırlanması ve Kontrolü

Topkapı Evde Sağlık Hizmeti yapan Melek Evde Bakım devam eden tıbbi bakım ve planına Huzurevi ve Bakımevinde de harfiyen uymaktadır.
Huzurevi ya da Bakımevinde bakım hizmeti; Birinci olarak sizin için en iyi ve uygun olan tesisin seçiminde destek hizmetleri veren “Melek Evde Bakım” seçiminizi yaptıktan sonra dilediğiniz taktirde bakım sağlık hizmeti ve planının sürdürülebilirliğini sizin için kontrol ederek bilgileri tarafınıza bildirmektedir.

5.Evdeki Yardımcının Eğitimi ve Kontrolü

Evdeki Yardımcının Eğitimi ve Kontrolü hizmetlerimiz; Hizmet ihtiyacı duyan hastalarımıza uzun süre alışık olduğu yardımcısının bakım hizmeti vermesi gereken durumlarda “Evdeki Hasta Yakını Eğitim Programı” uygulanır.

Ailenin izni ile değişik zamanlarda sadece hasta yakını yani hastaya bakacak kişi bilgilendirilerek ziyaretler yapılır ve bu sayede hastaya yardım edecek kişi hasta bakımı konusunda eğitilerek hastamıza yardım etmiş oluruz.

6.Evde yeni doğan eğitimi ve bebek bakımı

Evde yeni doğan bakımına ihtiyaç duyan anne ve bebeğin yaşadığı ev dahil, yaşadıkları bulunduğu sosyal çevre ile uyumu fiziksel ve psikolojik durumu MelekEvdeBakım tarafından değerlendirilerek oluşturulacak bakım planı doğrultusunda en iyi hizmeti sağlayacak yetkin personel 7/24 olarak yaşam alanlarında görevlendirilir.

7.Evde Radyoloji Hizmetleri

Evde yada yaşam alanlarında görüntüleme hizmetleri ileri teknoloji kullanılarak uzman sağlık teknisyenlerimiz tarafından hastanın bulunmuş olduğu ortamda hastaya her hangi bir rahatsızlık verilmeden evde radyoloji hizmetleri sunulmaktadır.

Evde tedavi gören hastalarımız, yatağa bağımlı yada evden dışarı çıkması ve taşınması güç, vücut bütünlüğünü kullanamayan felçli veya yatalak olan hastaların ihtiyacı olan evde radyoloji hizmetin konforlu bir şekilde evde sunulması sağlanmaktadır.

Doktorunuz tarafından istenen radyoloji hizmetleri uzman sağlık personelimiz tarafından gerçekleştirildikten sonra radyoloji sonuçlarınız işlem sonrası hasta yakınları ve hastamızın doktoru ile dijital ortamda paylaşılır.

Evde Verilen Radyoloji Hizmetleri
 • Dijital Röntgen Çekimi
  •EKG
  •EKO
  •Ultrason
  •Doppler

8.Evde Terapi Hizmetleri

Evde bakım ve terapi hizmetleri nelerdir?

•Evde Fizyoterapi Hizmetleri

Evde fizyoterapi hizmeti verilen hastalarımızda hareket bozukluğuna yol açan tüm yaralanma, yaşlılık ve hastalık ta, fonksiyon bozukluğu ve ağrıda uzman bir doktorun tanısı sonrası fizyoterapiye has değerlendirme yöntemlerini kullanıp konusunda uzman fizyoterapistler tarafından doktorlarınızın önerileri doğrultusunda fizik tedavi yaklaşımlarını planlayarak uygulamaya dönük tedavinin planlanması, yaşam ve sağlık kalitesinin arttırılmasına yönelik ev yada yaşam alanlarınızda yaptığımız tedavidir.

•Evde Solunum Terapisi

Melek Evde Bakım olarak evde solunum terapisi hizmetlerimizi en kaliteli teknik cihaz ve uzman personellerimşiz ile sunmaktayız.Solunum sistemi hastalıklarının iyileştirilmesine yönelik uzman solunum terapistlerimiz tarafından hastanın yaşadığı ortamda evde solunum terapisi hizmetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Solunum yolu hastalıklarına; Amfizem,KOAH, Atelektazi, Kistik fibrozis, Astım gibi hastalıklar yol açabilmektedir. Solunum Terapisti hizmetimiz, bu rahatsızlıklar baş gösterdiğinde sekresyonların etkin bir şekilde atımını sağlamak,solunum kaslarını güçlendirmek, akciğerlerin genişleyebilme yetisini arttırmak ve korumaya yönelik terapistlerimiz tarafından uygulanan bir tedaviyi sizlere sunmaktayız.

•Evde Konuşma Terapisi

Evde konuşma terapisi hizmetimiz; konuşma,dil, ses ve yutma bozukluklarının ilk olarak önlenmesi, gerçekleştikten sonra ise bu rahatsızlıkların tedavisinde hastaya dönük özel tedavi yöntemleri ile destek olmaktadır. Dil ve konuşma bozuklukları, ilk çocukluk döneminden başlayıp yaşlılığa kadar uzanan geniş bir yelpazede, kişileri etkileyebilmektedir.Melek Evde Bakım olarak bu hizmetleri yaşam alanlarınızda sizlere sunmaktayız.

•Evde Psikoterapi Hizmetleri

Psikoterapi kişilerin düşüncelerini,duygularını hastalıklara bağlı geçmişlerini ve aile bireylerine hastaların davranışlarını inceler.Evde Psikoterapi hizmetlerimiz psikolojik hastalıklar dışında kanser hastalarının psikososyal şikâyetlerinin üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Bu hizmet Melek Evde Bakım’ın psikoterapi eğitimi almış uzman psikoterapistlerin hastalara yönelik değişik psikoterapi yöntemlerini kullanarak yaptıkları müdahaleleri kapsamaktadır.Melek Evde Bakım olarak bu hizmetleri yaşam alanlarınızda sizlere sunmaktayız.

9.Evde Diyetisyen Hizmetlerimiz

Melek Evde Bakım olarak bir hastaneye gitmeyen,gidemeyen ya da hastaneye ulaşımda sorun yaşayan hastalarımıza özel bulundukları yerde diyetisyen hizmeti vermekteyiz.

Evde diyetisyen hizmetlerinde; hasta eğitimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, beslenme danışmanlığı, izleme ve takibini kapsamaktadır. Uzman diyetisyenlerimizin gözetiminde, yetersiz beslenme riski taşıyan bireylerin erken dönemde tespitedilmesi ve gerekli bireylere tıbbi beslenme tedavisinin uygulanmasını kapsamaktadır.

Hastaların Doktorları ile iş birliği halinde olarak hastaların farklı durum ve patolojilerine uygun beslenme terapilerinin sağlanması amaçlanmaktadır.Özellikle evde enteral-parenteral beslenme desteği gereken, beslenme durumu problemli olarak belirlenen tüm hastalarda beslenme durumu saptanması sağlanmaktadır.Melek Evde Bakım olarak bunlara ek olarak hastalara, hastanın yakınlarına, hasta destek elemanlarına ve hasta bakımı ile ilgilenen tüm personele etkili, kanıta dayalı beslenme durumu değerlendirmesi, diyet önerileri ve desteğini sağlamaktayız.

10.Evde Uyku Testi

Melek Evde Bakım olarak evde uyku testi sağlık hizmetini evde vermekteyiz. Evde Uyku Testi (polisomnografi testi) hastanın uyku esnasında yaşadığı uyku apnesi, horlama, uykuda nefes durması, uykuda periyodik bacak hareketleri gibi uyku bozukluklarının teşhis edilmesine yarayan bir testtir.

Bu bozuklukların tespiti için uyku testi esnasında hastanın beyin aktiviteleri, göz hareketleri, kas hareketleri, solunum faaliyetleri, kandaki oksijen miktarı gece boyunca polisomnografi cihazı ile belirlenir.

Evde uyku Testi öncesi test yapılacak hastanın yakın zamanda herhangi bir sakinleştirici veya rahatlatıcı ilaç kullanmaması gün içerisinde uyumaması ve testin öncesinde duş alması sağlıklı bir uyku testi yapılması için çok önemlidir.

Melek Evde Bakım olarak test sonuçlarınızı KBB Uzmanı hekiminizce incelenip onaylanıyor ve sonuçları size ulaştırıyoruz.

11.Evde EEG Çekimi ve Testi

Evde EEG Çekimi ve Testi Melek Evde Bakım’ın yaptığı beynin elektriksel faaliyetini incelemek ve yorumlamak amacı ile yapılan bir tetkiktir.

EEG Testi dikkat dağınıklığı ile birlikte bazı psikiyatrik hastalıkların bunun yanında epilepsi, algı bozuklukları, santral sinir sistemi hastalıkları, bunama, teşhis ve tanılamasında kullanılır.

EEG çekiminin asıl amacı beyin hücrelerinden çıkan elektrik akımlarının yorumlanmasıdır. EEG ile hangi beyin bölgesinin hangi tür bozuk elektrik yaydığının görülmesi ve izlenmesidir. EEG ile problemin kaynağı beyinden mi yoksa beyin kabuğundan kaynaklandığını izlenmektedir. EEG beyin lezyonlarının, tümörlerinin, infarktüslerinin, enfeksiyonlarının ve epileptik aktivitenin, psikozların , beyin ölümünün ve beynin elektriksel aktivitesini zarar veren her türlü rahatsızlığın saptanmasında kullanılmaktadır. Epilepsi hastalığının tespitinde ve çeşitlerinin belirlenmesinden tedavi sürecine karar yapılan inceleme yöntemi EEG çekimi ile yapılmaktadır.

Evde EEG çekimi esnasında elektrik akımı veya X ışını verilmez, hastamız ağrı ya da acı hissetmemektedir.

Melek Evde Bakım olarak hastaneye gelemeyen hastalarımızın yaşam alanlarına kadar gelerek Evde EEG testi hizmetini uzman ekibimiz ve uzman kadromuz ile vermekteyiz.

12.Evde Laboratuvar Hizmetleri

Melek Evde Bakım olarak evde Laboratuvar hizmetlerini hastaneye gitmenize gerek kalmadan uzman sağlık personelimiz tarafından hasta evinin konforunda enfeksiyon riski olmadan hekiminizin istediği haftalık, aylık, rutin kan ve idrar tahlillerinizi yapmaktayız.

Konusunda uzman kan alım hemşiremiz hastanızı yaşam alanında ziyaret ederek, uygun kan alım kurallarına uyularak alınan örneklerin laboratuvarlarımıza ulaştırılması sağlamaktadır. İncelenen ve sonuçlanan tahlil sonuçlarınızı internet ortamında aile yakınları ve ilgili doktorlarınız ile paylaşmaktayız.

Melek Evde Bakım ile evde labaratuvar hizmetlerini ev ortamında ve 1 gün içeirinde alabilmektesiniz.

13.Ambulans Hizmetleri

Melek Evde Bakım olarak bir sağlık kuruluşunda tedavi sonrasında bireylerin evlerine tam techizatla donatılmış ambulanslarımız ile ulaştırılmasını sağlanmaktayız.
Ayrıca Melek Evde Bakım olarak evde bakım hizmeti vermiş olduğumuz hastalarımıza acil ambulans hizmeti vermekteyiz.

14.Evde Diyaliz Hizmeti

Melek Evde Bakım olarak evde diyaliz hizmeti vermekteyiz.Hastalarımızın devamlı surette hastaneye gelip diyalize girmesi gerekmekte ve bu tedavide bazı hastalarımızın her zaman gelmesi mümkün olmamaktadır bu tip hastalarımızın evlerine kadar gelerek Diyaliz hizmetlerini Melek Evde Bakım olarak evlerinde vermekteyiz.

Evde Diyaliz Hizmetleri konusunda uzman sağlık personellerimiz ile hastalarımızın yaşam alanlarında diyaliz hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca Melek Evde Bakım olarak evdeki hasta yakınlarınıda bu konularda bilgilendirerek bilgi sahibi yapmaktayız.Melek Evde Bakım olarak bizim en önemli sağlık inevasyonuz sağlık hizmetini hastalarımızın yaşam alanlarına taşımak. Bunun için gerekli uzman ekip,ekipman ve profesyonel cihazlara sahibiz.

15.Evde Doktor Hizmetleri

Melek Evde Bakım olarak evde doktor hizmeti sunmaktayız.Acil durumlarda müdahale yapmak için yada rutin kontrol gerektiren durumlarda bize ulaşmanız halinde ambulans ile birlikte doktorlarımız yaşam alanlarınıza kadar gelerek sizleri teşhis, tedavi ve hastaneye sevk hizmetleri sunmaktadır.Topkapı Evde Sağlık Hizmeti konusunda hizmet veren Melek Evde Bakım sağlık hizmetini profesyonelliği ile yaşam alanlarınıza taşıyor.

16.Evde Hemşire Hizmetleri

Melek Evde Bakım olarak evde hemşire hizmeti sunmaktayız.Acil durumlarda müdahale yapmak için yada rutin kontrol gerektiren durumlarda bize ulaşmanız halinde ambulans ile birlikte hemşirelerimiz ve doktorlarımız yaşam alanlarınıza kadar gelerek sizleri teşhis, tedavi ve hastaneye sevk hizmetleri sunmaktadır.

Evde Bakım Hizmetimiz

Her branşta doktor hizmetimiz mevcuttur.

 • Dahiliye
 • Nöroloji
 • Dermatoloji(cildiye)
 • Diyetisyen
 • Psikolog
 • Psikiyatri
 • Jinekolog (kadın doğum uzmanı)

Evde Hemşirelik Hizmeti

 • Yoğun bakım hasta takibi
 • Enjeksiyon
 • Serum takma
 • İdrar sondası
 • Beslenme sondası
 • Pansuman
 • Dikiş alma
 • Yara bakımı
 • Annelik eğitimi
 • Evde nst

Evde Bakımdan Kimler Faydalanabilir?

 • Bakıma ihtiyaç duyan hastalar ve yaşlılar
 • Kronik hastalığı bulunanlar.(Kalp, Koah, Kanser, Parkinson, Alzheimer, Diyabet, Demans, Hiper tansiyon vb.)
 • Felç geçirmiş hastalar ve engelliler
 • Bebek bakımı konusunda eğitim almak isteyen anneler
 • Terminal dönemde olan hastalar
 • Yeni doğum yapmış anneler ve bebekleri
 • Laboratuar hizmetini evinde almak isteyenler

Niçin Evde Bakım ?

 • Ameliyat sonrası veya kronik hastalıklar sonucu hastaneden çıkan hastanın komplikasyonları en aza indirilmesi için gereklidir.
 • Sağlık kuruluşunda oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltmak için gereklidir.
 • Hizmeti olacak kişinin ihtiyaçlarına göre bakım planı düzenlediği için gereklidir.
 • İyileştirme gücünü maksimum seviyeye taşıdığı için gereklidir.
 • Hasta güvenliği hakları ve mahremiyeti için gereklidir.
 • Hasta yakınlarının yükünü ve beynen yorulmalarını en aza indirmek için gereklidir.
 • İyileştirme gücünü maksimum seviyeye taşıdığı için gereklidir.
 • Hastanedeki ödenen tedavi ve bakım masraflarını en aza indirdiği için gereklidir.
 • Taburcu olan hastanın tekrar hastaneye yatma riskini en aza indirdiği için gereklidir.

Hastanın normal yaşadığı ortamda bulunan yakın çevrelerinden ayrılmadan rahat bir şekilde normal bir psikoloji ile bakım alabilmesi için gereklidir.

Hemen Arayın